Giỏ hàng

Bàn ăn cao cấp

Bộ bàn ăn gỗ cao su cao cấp- BA68
9,500,000₫ 12,000,000₫ -21%
Bộ bàn ăn mặt đá chân X cao cấp - BA67
12,490,000₫ 15,000,000₫ -17%
Bộ bàn ăn 6 ghế mặt đá cao cấp - BA66
18,990,000₫ 20,000,000₫ -5%
Bộ bàn ăn 6 ghế Saarinen mặt đá cẩm thạch - BA60
Bộ bàn ăn 6 ghế Grace có tay vịn -BA65
14,490,000₫ 16,590,000₫ -13%
Bộ bàn ăn 6 ghế Grace -BA64
12,290,000₫ 15,000,000₫ -18%
Bộ bàn ăn tròn 4 ghế Grace - BA63
8,390,000₫ 10,290,000₫ -18%
Bộ bàn ăn tròn 6 ghế Grace -BA62
10,590,000₫ 12,690,000₫ -17%
Bộ bàn ăn ghế LARA cao cấp - BA61
10,990,000₫ 11,500,000₫ -4%
Bộ bàn ăn GUBI mặt đá cao cấp - BA60
10,690,000₫ 11,500,000₫ -7%
Bàn ăn mặt đá cao cấp nhập khẩu - BA51
10,490,000₫ 13,000,000₫ -19%
Bàn ăn mặt đá cao cấp nhập khẩu (06 ghế) - BA40
Bàn ăn mặt đá cao cấp nhập khẩu - BA41
10,490,000₫ 12,990,000₫ -19%
Bộ bàn ăn Lisa mặt đá nhập khẩu - BA38
12,990,000₫ 15,000,000₫ -13%
Bộ bàn ăn ghế đôi gỗ cao su - BA50
2,490,000₫ 3,290,000₫ -24%
Bộ bàn ăn gỗ cao su cao cấp 6 ghế- BA46
Bộ bàn ăn mặt đá 6 ghế - BA32
15,990,000₫ 20,000,000₫ -20%
Bộ bàn ăn mặt đá 6 ghế - BA31
11,990,000₫ 15,500,000₫ -23%
Bộ bàn ăn 4 ghế mặt đá - BA35
10,490,000₫ 13,500,000₫ -22%
Bộ bàn ăn mặt đá 6 ghế - BA30
10,990,000₫ 13,500,000₫ -19%
Bộ bàn ăn 4 ghế  mặt đá cao cấp - BA29
8,490,000₫ 12,000,000₫ -29%
Bộ bàn ăn 4 ghế mặt đá cao cấp nhập khẩu - BA28
Bàn ăn mặt đá cao cấp nhập khẩu (04 ghế) - BA26