Giỏ hàng

Tủ hồ sơ

Tủ hồ sơ phong cách hiện đại - THS35
6,990,000₫ 7,890,000₫ -11%
Tủ hồ sơ - THS34
7,990,000₫ 8,600,000₫ -7%
Tủ hồ sơ - THS33
9,490,000₫ 10,590,000₫ -10%
Tủ hồ sơ - THS32
8,990,000₫
Tủ kệ hồ sơ kiểu Bắc Âu - THS31
8,990,000₫ 10,500,000₫ -14%
Tủ hồ sơ 5 cánh cao cấp - THS30
9,490,000₫ 10,500,000₫ -10%
Tủ kệ hồ sơ kiểu Bắc Âu - THS28
7,990,000₫ 9,900,000₫ -19%
Tủ kệ văn phòng - THS27
6,490,000₫ 7,500,000₫ -13%
Hệ tủ hồ sơ hiện đại - THS25
7,990,000₫ 9,500,000₫ -16%
Hệ tủ hồ sơ kiểu hiện đại - THS26
8,490,000₫ 9,500,000₫ -11%