Giỏ hàng

Bàn văn phòng

Bộ lọc

Sắp xếp

Bàn làm việc chân chữ U đơn giản - BLV85
Bàn làm việc chân chữ Z đơn giản - BLV84
Bàn làm việc chân chữ X chắc chắn - BLV83
Cụm bàn văn phòng liền kệ - BVP50
3,990,000₫ 6,000,000₫ -34%
Cụm bàn văn phòng hiện đại mới - BVP49
Cụm bàn văn phòng liền kệ - BVP47
9,690,000₫ 13,000,000₫ -25%
Cụm bàn văn phòng 6 chỗ - BVP46
8,990,000₫ 12,000,000₫ -25%
Cụm bàn văn phòng 4 chỗ trở lên - BVP45
8,990,000₫ 13,000,000₫ -31%
Cụm bàn liền tủ 2 - 4 chỗ hiện đại - BVP44
Cụm bàn văn phòng 2 chỗ kiểu chữ L - BVP43
Cụm bàn 4 chỗ gồm tủ cá nhân - BVP42
7,990,000₫ 9,600,000₫ -17%
Cụm bàn làm việc 4 chỗ hiện đại - BVP40
13,990,000₫ 16,500,000₫ -15%
Cụm bàn văn phòng 4 chỗ kiểu hiện đại - BVP29
Cụm bàn làm việc 6 chỗ chân Z - BVP30
6,950,000₫ 8,590,000₫ -19%
Cụm bàn làm việc 6 chỗ hiện đại - BVP32
Cụm bàn làm việc 4 chỗ hiện đại - BVP31
Cụm bàn văn phòng hiện đại - BVP28
8,990,000₫ 11,500,000₫ -22%
Cụm bàn làm việc 6 chỗ hiện đại - BVP27
15,690,000₫ 19,500,000₫ -20%
Cụm bàn làm việc 6 chỗ hiện đại - BVP26
13,490,000₫ 16,500,000₫ -18%
Bàn làm việc kiểu hiện đại - BVP24
2,890,000₫ 4,500,000₫ -36%
Cụm bàn văn phòng 2 chỗ hiện đại - BVP23
Cụm bàn làm việc 4 chỗ hiện đại - BVP22
10,690,000₫ 13,500,000₫ -21%
Cụm bàn 4 chỗ kiểu hiện đại - BVP20
8,990,000₫ 11,500,000₫ -22%
Bàn làm  việc chân UX - BLV38
1,450,000₫ 2,000,000₫ -28%