Giỏ hàng

Tủ hồ sơ


Bộ đôi kệ tủ đa năng KTT24
2,990,000₫ 3,900,000₫ -23%
Bộ tủ hồ sơ thấp - THS01
3,490,000₫ 4,000,000₫ -13%
Bộ tủ hồ sơ thấp - THS02
5,690,000₫ 6,500,000₫ -12%
Bộ tủ hồ sơ thấp chân sắt kiểu - THS11
BỘ TỦ KỆ SÁCH BROBY_STS02
2,990,000₫ 5,000,000₫ -40%
Bộ tủ sách kiểu Bắc Âu - TS02
8,490,000₫ 11,000,000₫ -23%
DÃY TỦ HỒ SƠ THẤP TKVP003
5,690,000₫ 6,900,000₫ -18%
Tủ cá nhân cabinet TCN001
1,300,000₫ 1,500,000₫ -13%
Tủ hồ sơ 2 cánh - THS14
Tủ hồ sơ 3 cánh - THS13
5,850,000₫ 6,500,000₫ -10%
Tủ hồ sơ 4 cánh - THS15
7,490,000₫ 8,500,000₫ -12%
Tủ hồ sơ 6 cánh - THS16
11,490,000₫ 13,000,000₫ -12%
Tủ hồ sơ ca kiểu hiện đại - THS11
9,490,000₫ 11,000,000₫ -14%
Tủ hồ sơ cao - THS12
12,500,000₫ 13,500,000₫ -7%
Tủ hồ sơ cao kiểu hiện đại - THS01
7,490,000₫ 8,500,000₫ -12%
Tủ hồ sơ kiểu Bắc Âu - THS12
6,890,000₫ 8,600,000₫ -20%
Tủ hồ sơ thấp - THS03
4,690,000₫ 5,000,000₫ -6%
Tủ hồ sơ văn phòng TVP004
2,290,000₫ 2,500,000₫ -8%
Tủ kệ hồ sơ lớn kiểu hiện đại - THS10
Tủ kệ trang trí kiểu hiện đại - KTT16
3,490,000₫ 4,990,000₫ -30%
Tủ kệ văn phòng kiểu Bắc Âu - TKVP02
3,490,000₫ 4,000,000₫ -13%
TỦ KỆ VĂN PHÒNG KVP003
3,490,000₫ 5,100,000₫ -32%
Tủ kệ văn phòng TKVP005
3,990,000₫ 4,300,000₫ -7%
Tủ trang trí 4 cửa - TVP01
3,490,000₫ 5,000,000₫ -30%