Giỏ hàng

Tủ hồ sơ


Bộ lọc

Sắp xếp

Bộ đôi kệ tủ đa năng KTT24
2,990,000₫ 3,900,000₫ -23%
Bộ tủ hồ sơ thấp - THS02
5,690,000₫ 6,500,000₫ -12%
Bộ tủ hồ sơ thấp chân sắt kiểu - THS11
Bộ tủ sách hiện đại kiểu Bắc Âu - TS18
Bộ tủ sách kiểu Bắc Âu - TS02
7,990,000₫ 11,000,000₫ -27%
Dãy tủ hồ sơ thấp - THS24
7,490,000₫ 8,500,000₫ -12%
DÃY TỦ HỒ SƠ THẤP TKVP003
5,690,000₫ 6,900,000₫ -18%
Hệ tủ hồ sơ hiện đại - THS25
7,990,000₫ 9,500,000₫ -16%
Hệ tủ hồ sơ kiểu hiện đại - THS26
8,490,000₫ 9,500,000₫ -11%
Tủ cá nhân cabinet TCN001
1,290,000₫ 1,500,000₫ -14%
Tủ hồ sơ - THS32
8,990,000₫
Tủ hồ sơ - THS33
9,490,000₫ 10,590,000₫ -10%
Tủ hồ sơ - THS34
7,990,000₫ 8,600,000₫ -7%
Tủ hồ sơ 2 cánh - THS14
Tủ hồ sơ 2 cánh - THS19
3,290,000₫ 4,500,000₫ -27%
Tủ hồ sơ 3 cánh - THS13
5,850,000₫ 6,500,000₫ -10%
Tủ hồ sơ 4 cánh - THS15
7,490,000₫ 8,500,000₫ -12%
Tủ hồ sơ 5 cánh cao cấp - THS30
9,490,000₫ 10,500,000₫ -10%
Tủ hồ sơ 6 cánh - THS16
11,490,000₫ 13,000,000₫ -12%
Tủ hồ sơ 6 cánh hiện đại - THS22
10,490,000₫ 12,000,000₫ -13%
Tủ hồ sơ ca kiểu hiện đại - THS20
9,490,000₫ 11,000,000₫ -14%
Tủ hồ sơ cao - THS12
12,500,000₫ 13,500,000₫ -7%
Tủ hồ sơ kiểu Bắc Âu - THS17
6,890,000₫ 8,600,000₫ -20%