Giỏ hàng

Bàn họp

Bộ lọc

Sắp xếp

Bàn họp 10 - 12 chỗ sang xịn - BH17
4,990,000₫ 9,000,000₫ -45%
Bàn họp 8 - 10 chỗ chân trụ hiện đại - BH16
Bàn họp 8-10 chỗ xịn xò - BH15
6,490,000₫ 9,000,000₫ -28%
Bàn họp 18-20 chỗ - BH14
24,690,000₫ 26,000,000₫ -5%
Bàn họp 10-12 chỗ kiểu hiện đại - BH10
18,190,000₫ 21,500,000₫ -15%
Bàn họp 6-8 chỗ kiểu hiện đại - BH11
5,190,000₫ 7,800,000₫ -33%
Bàn họp chân sắt (100x200) BH01
3,590,000₫ 4,500,000₫ -20%
Bàn họp chân sắt 6 chỗ - BH02
3,690,000₫ 4,000,000₫ -8%
Bàn họp 8-10 chỗ -BH09
7,190,000₫ 8,500,000₫ -15%
Bàn họp 8-10 chỗ - BH03
5,190,000₫ 6,000,000₫ -14%
Bàn họp 6-8 chỗ - BH06
3,190,000₫ 4,000,000₫ -20%
Bàn họp 10-12 chỗ hiện đại - BH04
9,690,000₫ 10,000,000₫ -3%
Bàn họp 10-12 chỗ - BH08
4,890,000₫ 6,000,000₫ -19%
Bàn họp 8-10 chỗ - BH05
5,190,000₫ 6,500,000₫ -20%