Giỏ hàng

Bàn họp

Bàn họp 10-12 chỗ - BH08
4,690,000₫ 6,000,000₫ -22%
Bàn họp 10-12 chỗ hiện đại - BH04
8,490,000₫ 11,000,000₫ -23%
Bàn họp 10-12 chỗ kiểu hiện đại - BH10
17,990,000₫ 19,500,000₫ -8%
Bàn họp 6-8 chỗ - BH06
2,990,000₫ 4,000,000₫ -25%
Bàn họp 6-8 chỗ kiểu hiện đại - BH10
4,990,000₫ 6,500,000₫ -23%
Bàn họp 8-10 chỗ - BH03
Bàn họp 8-10 chỗ - BH05
4,990,000₫ 6,500,000₫ -23%
Bàn họp 8-10 chỗ -BH09
6,990,000₫ 8,500,000₫ -18%
Bàn họp chân sắt (100x200) BH01
2,890,000₫ 3,000,000₫ -4%
Bàn họp oval 18-20 chỗ kiểu hiện đại - BH12